Thông tư 65/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 65/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 27/06/2017
Trích yếu ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Công báo 529 + 530, 531 + 532, 533 + 534, 535 + 536, 537 + 538, 539 + 540, 541 + 542, 543 + 544, 545 + 546, 549 + 550, 551 + 552, 547 + 548
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2015