Nghị quyết 65/2013/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 65/2013/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Ngày ban hành 28/11/2013
Trích yếu về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 - 2016.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực
Công báo 1009+1010
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 539/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 01/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2013

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 615/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2011

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 293/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2013

ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 11/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2015