Thông tư 64/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 64/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 27/06/2017
Trích yếu hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 15/08/2017
Công báo 509 + 510
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 23/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 93/2014/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 14/07/2014
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2014