Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT
Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 15/05/2013
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Người ký VŨ THỊ MAI - BÙI CÁCH TUYẾN
Công báo 391 + 392 - năm 2013