Quyết định 630/QĐ-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 630/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 17/04/2019
Trích yếu về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
Người ký ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH
Ngày hiệu lực 17/04/2019
Công báo 399 + 400
Văn bản liên quan