Nghị định 63/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 63/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 22/07/2015
Trích yếu quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/09/2015
Công báo 917 + 918
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Bộ luật Lao động

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2010
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2015/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 22/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2015