Nghị định 63/2011/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 63/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 28/07/2011
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 20/09/2011
Công báo 447 + 448
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Trọng tài thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/NQ-HĐTP
 • Ngày ban hành: 20/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 02/07/2014

quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2014/TT-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 04/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2012/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 07/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2012