Quyết định 629/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 629/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 24/05/2019
Trích yếu ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.
Người ký VŨ ĐỨC ĐAM
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Công báo 461 + 462
Văn bản liên quan