Nghị định 62/2019/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 62/2019/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 11/07/2019
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/09/2019
Công báo 591 + 592
Văn bản liên quan