Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 13/05/2011
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải.
Người ký NGUYỄN THÀNH BIÊN - ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 28/06/2011
Công báo 369 + 370
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011