Quyết định 615/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 615/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 25/04/2011
Trích yếu về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 25/04/2011
Công báo 243 + 244
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 13/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2013

hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 29/03/2015

phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1758/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/2013

về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 - 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 28/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1643/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 21/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/2011

về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2472/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012