Nghị quyết 61/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 61/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/08/2014
Trích yếu về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 21/08/2014
Công báo 797 + 798
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2014
Văn bản dẫn chiếu

về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 188/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2016/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 29/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013