Nghị định 61/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 61/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 09/07/2015
Trích yếu quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/09/2015
Công báo 857 + 858
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Bộ luật Lao động

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

Luật việc làm

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 16/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 10/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016

quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2016

hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 28/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2017
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2017/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 20/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2014
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 28/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2017