Luật 61/2014/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 61/2014/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 21/11/2014
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/07/2015
Công báo 1165+1166
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2016/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 01/02/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2016
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

Luật Giá

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 11/2012/QH13
  • Ngày ban hành: 20/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013