Nghị quyết 60/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 60/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 08/07/2016
Trích yếu về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực
Công báo 567 + 568
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2016
 • Ngày có hiệu lực:

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật đầu tư công

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 02/05/2016

về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2015

về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 210/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2014

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 05/08/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1576/CĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 06/09/2016
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/09/2016
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 89/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/10/2016
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/2016

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 05/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: