Nghị định 60/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 60/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 26/06/2015
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/09/2015
Công báo 657 + 658
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 24/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2016

quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 241/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 242/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2012