Quyết định 60/2011/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 60/2011/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 26/10/2011
Trích yếu quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015.
Người ký NGUYỄN THIỆN NHÂN
Ngày hiệu lực 15/12/2011
Công báo 573 + 574
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 222/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 211/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 104/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2013

hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 31/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2123/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 22/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/2010

về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1951/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 02/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 02/11/2011

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 177/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2012

hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TTLT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 16/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1555/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 17/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2012

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016

hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016