Nghị định 59/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 59/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 18/06/2015
Trích yếu về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 05/08/2015
Công báo 641 + 642
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật đầu tư công

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013

quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2016
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 05/08/2016
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2016/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 08/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về cấp giấy phép xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 64/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 16/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016