Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 31/12/2015
Trích yếu quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.
Người ký TRẦN VIỆT THANH - CAO QUỐC HƯNG
Ngày hiệu lực 21/03/2016
Công báo 247 + 248
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012

quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2011/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2011

quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2013/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 15/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2013

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2011/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2011

quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2012/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 12/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2013

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2012/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 12/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2013

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014