Nghị định 58/2014/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 58/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/06/2014
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 05/08/2014
Công báo 631 + 632
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 61/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 10/08/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 34/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 03/04/2017
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2017