Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 58/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 20/07/2012
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/09/2012
Công báo 469 + 470
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 24/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2010
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016