Quyết định 57/QĐ-UBDT

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 57/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành ỦY BAN DÂN TỘC
Ngày ban hành 13/02/2019
Trích yếu về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.
Người ký ĐỖ VĂN CHIẾN
Ngày hiệu lực 13/02/2019
Công báo 327 + 328, 329 + 330, 331 + 332, 333 + 334, 335 + 336
Văn bản liên quan