Sao lục 57/2010/SL-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Sao lục
Số, ký hiệu 57/2010/SL-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 20/10/2010
Trích yếu hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức di cư quốc tế.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Ngày hiệu lực 20/10/2010
Công báo 618 + 619
Văn bản liên quan