Nghị định 56/2019/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 56/2019/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 24/06/2019
Trích yếu quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 24/06/2019
Công báo 519 + 520
Văn bản liên quan