Thông tư 55/2013/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 55/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 06/05/2013
Trích yếu quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Công báo 287 + 288
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1780/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 12/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 12/10/2011

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 30/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2014