Nghị định 55/2011/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 55/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 04/07/2011
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 25/08/2011
Công báo 403 + 404
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/02/2015
 • Ngày có hiệu lực:

về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 05/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2013

phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 26/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2012
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013