Luật 55/2010/QH12

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 55/2010/QH12
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 17/06/2010
Trích yếu Luật An toàn thực phẩm.
Người ký NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Ngày hiệu lực 01/07/2011
Công báo 564 + 565
Văn bản liên quan