Nghị quyết 54/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 54/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 24/06/2016
Trích yếu phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2016.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực
Công báo 465 + 466
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 16/02/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 25/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 06/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011