Thông báo 54/2018/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 54/2018/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 10/12/2018
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a về việc chuyển nhượng các khoản vay ưu đãi cho Dự án thu gom và xử lý nước thải Tây Ninh - giai đoạn 1".
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 87 + 88
Văn bản liên quan