Thông báo 54/2017/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 54/2017/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 28/12/2017
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại hàn Dân quốc cho các khoản tín dụng từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) giai đoạn 2016 - 2020".
Người ký LÊ HẢI TRIỀU
Ngày hiệu lực
Công báo 219 + 220
Văn bản liên quan