Luật 54/2010/QH12

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 54/2010/QH12
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 17/06/2010
Trích yếu Luật Trọng tài thương mại.
Người ký NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Công báo 564 + 565
Văn bản liên quan