Quyết định 5353/QĐ-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 5353/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 14/10/2010
Trích yếu về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.
Người ký LÊ DANH VĨNH
Ngày hiệu lực 14/10/2010
Công báo 609 + 610
Văn bản liên quan