Chương trình phối hợp 534/Ctr-TTCP-TTXVN

Các thuộc tính
Loại văn bản Chương trình phối hợp
Số, ký hiệu 534/Ctr-TTCP-TTXVN
Cơ quan ban hành THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM - THANH TRA CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 10/06/2015
Trích yếu giữa Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Người ký NGUYỄN ĐỨC LỢI - HUỲNH PHONG TRANH
Ngày hiệu lực 10/06/2015
Công báo 873 + 874
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 56/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 15/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 83/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 09/10/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 88/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 01/08/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013