Thông báo 53/2018/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 53/2018/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 10/12/2018
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hợp quốc về đóng góp nguồn lực tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu-đăng".
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 91 + 92, 93 + 94
Văn bản liên quan