Thông báo 53/2017/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 53/2017/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 28/12/2017
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bun-ga-ri về bất động sản cơ quan đại diện ngoại giao hai nước".
Người ký LÊ HẢI TRIỀU
Ngày hiệu lực
Công báo 219 + 220
Văn bản liên quan