Thông tư 53/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 53/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 27/04/2011
Trích yếu hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 01/08/2011
Công báo 285 + 286
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về nghiệp vụ quản lý nợ công.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2010
Văn bản dẫn chiếu

quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 218/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2015

hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015