Sao lục 53/2010/SL-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Sao lục
Số, ký hiệu 53/2010/SL-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 12/10/2010
Trích yếu hiệp định sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Ngày hiệu lực
Công báo 607 + 608
Văn bản liên quan