Nghị quyết 52/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 52/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 10/12/2010
Trích yếu về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 10/12/2010
Công báo 735 + 736
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2011/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 31/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/2011

quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012