Thông tư 52/2016/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 52/2016/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 30/12/2016
Trích yếu quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1.
Người ký NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA
Ngày hiệu lực 16/02/2017
Công báo 113 + 114
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 81/2010/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 13/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2014/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 24/12/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2015