Thông tư 52/2015/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 52/2015/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 24/09/2015
Trích yếu quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải.
Người ký ĐINH LA THĂNG
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Công báo 1059+1060
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 28/09/2013

quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 107/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2015/TT-TTCP
 • Ngày ban hành: 16/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/2015