Thông tư 52/2010/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 52/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 09/09/2010
Trích yếu hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới.
Người ký BÙI BÁ BỔNG
Ngày hiệu lực 24/10/2010
Công báo 583 + 584
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2010/TT-BNNPTNT
  • Ngày ban hành: 24/06/2010
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 41/2014/TT-BNNPTNT
  • Ngày ban hành: 13/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2014