Thông báo 51/2018/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 51/2018/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 10/12/2018
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Ma-cao của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập".
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 83 + 84, 85 + 86
Văn bản liên quan