Thông tư 51/2017/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 51/2017/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 30/11/2017
Trích yếu bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.
Người ký NGUYỄN LINH NGỌC
Ngày hiệu lực 15/01/2018
Công báo 39 + 40
Văn bản liên quan