Thông báo 51/2017/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 51/2017/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 28/12/2017
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Nghị định thư thực hiện Hiến chương ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp (Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms)".
Người ký LÊ HẢI TRIỀU
Ngày hiệu lực
Công báo 217 + 218
Văn bản liên quan