Quyết định 51/2010/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 51/2010/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 28/07/2010
Trích yếu về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 20/09/2010
Công báo 451+ 452
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2012/TT-BNV
  • Ngày ban hành: 16/01/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012