Thông tư 50/2016/TT-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 50/2016/TT-BYT
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ
Ngày ban hành 30/12/2016
Trích yếu quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.
Người ký NGUYỄN THANH LONG
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Công báo 295 + 296, 297 + 298
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 38/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 25/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 11/06/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 63/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 31/08/2012
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012

Luật An toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 55/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 17/06/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011