Luật 50/2014/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 50/2014/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 18/06/2014
Trích yếu Luật xây dựng.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Công báo 679 + 680
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 08/2016/TT-BXD
  • Ngày ban hành: 10/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2016