Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 49/2015/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 30/12/2015
Trích yếu hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương.
Người ký LÊ QUỐC DOANH
Ngày hiệu lực 15/02/2016
Công báo 165 + 166
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 183/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2010

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2013/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 26/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013