Luật 49/2014/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 49/2014/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 18/06/2014
Trích yếu Luật đầu tư công
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Công báo 687 + 688
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 22/2015/TT-BNNPTNT
  • Ngày ban hành: 10/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/2015

về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 04/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 16/01/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 52/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 28/04/2017
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2017