Thông báo 48/2017/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 48/2017/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 27/11/2017
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào".
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 943 + 944, 945 + 946, 947 + 948, 949 đến 972, 973 đến 996, 997 đến 1008, 1009 + 1010, 1011 + 1012, 1013 + 1014, 1015 + 1016, 1017 + 1018, 1019 + 1020, 1021 + 1022, 1023 + 1024, 1025 + 1026, 1027 + 1028, 1029 + 1030, 1031 + 1032, 1033 + 1034, 1035 + 1036
Văn bản liên quan